Projekt STREAM

23.04.2021

Na Mostanju u Mušnjakovoj ulici predstavljen je projekt STREAM - Strateški razvoj obrane od poplava.

Cilj ovog projekta je uvođenjem novih tehnologija smanjiti rizike i štetne utjecaje od poplava na ugroženom području te pravovremeno obavještavanje stanovništva o nadolazećoj opasnosti. Postavljanjem telemetrijskih uređaja moći će se u ranoj fazi na više lokacija mjeriti vodostaje rijeka i detektirati moguće propuštanje nasipa, a postavljanjem videonadzora u realnom vremenu dobit će se uvid u stanje na plavljenom području. Kvalitetan sirenski sustav važan je element obrane od poplava jer postojeći sustav za uzbunjivanje ne pokriva poplavom ugrožena područja. Postavljanjem uređaja i izradom programa za automatsko pokretanje sustava za uzbunjivanje, stanovništvo na ugroženom području dobit će na vrijeme informaciju o mogućoj poplavi što će doprinijeti pravovremenoj reakciji i sprječavanju samih šteta od poplava.

Također, operativne snage civilne zaštite potrebno je opremiti odgovarajućim radiokomunikacijskim uređajima za provedbu složenih intervencija prilikom poplava, a strateškim planom organizirati sustav komunikacije prilikom navedenih intervencija. Sve te elemente potrebno je uvezati u jedan sustav, a to će se postići nadogradnjom geoinformacijskog sustava (GiS).

Uvođenje novih tehnologija zahtjeva i edukaciju osposobljavanja pripadnika žurnih službi za korištenje opreme, tehnike i programa te osposobiti i usavršiti zapovjedni kadar za vođenje i zapovijedanje na složenim intervencijama. 

Projekt vodi Agencija za razvoj Zadarske županije ZADAR NOVA, a partneri su 16 organizacija iz hrvatskih i talijanskih regija. „STREAM“ se financira iz Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska i ukupno je vrijedan 9,4 milijuna eura. Karlovačka županija je za svoj dio aktivnosti dobila skoro 650 tisuća bespovratnih eura, a uložit će još oko 95 tisuća eura vlastitih sredstava.

U predstavljanju ovog projekta sudjelovali su profesionalni vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca zajedno s vozilima i opremom.

Fotogalerija