KA 051

KA051

KA 051

Pozivno ime: KA 051

Oznaka vozila: OVK

Tip vozila: Opskrbno vozilo

Podvrsta vozila: Opskrbno vozilo s kontejnerima

Marka vozila: MAN TGM 15.240

Godina proizvodnje: 2011.