Osnovni i kontakt podaci

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA

Gažanski trg 11, 47000 KARLOVAC

OIB: 85714584704

 

Centrala

Tel.: 047/611-673

Fax.: 047/611-675

e-mail: info@jvp-karlovac.hr

 

ZAPOVJEDNIK

Zapovjednik Miroslav Rade

Miroslav Rade, struc.spec.ing.sec.

e-mail: zapovjednik@jvp-karlovac.hr

 

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA

Zamjenik zapovjednika Robert Hranilović

Robert Hranilović, dipl.ing.

e-mail: zzapovjednik@jvp-karlovac.hr  

 

POMOĆNIK VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA ZA TEHNIKU I OPREMU

Pomoćnik vatrogasnog zapovjednika za tehniku i opremu Darinko Kos

Darinko Kos, ing.

e-mail: darinko.kos@gmail.com, ts@jvp-karlovac.hr

 

VODITELJ RAČUNOVODSTVA

Marina Toplak Car, mag.oec.

e-mail: mcar@jvp-karlovac.hr

Tel.: 047/ 611-673


VODITELJICA JAVNE NABAVE I OPĆIH I KADROVSKIH POSLOVA

Kristina Pavković, mag.oec.

e-mail: info@jvp-karlovac.hr

Tel.: 047/ 611-673