KA 056

KA 056

Pozivno ime: KA 056

Tip vozila: Zapovjedno vozilo

Marka vozila: Renault Kadjar

Godina proizvodnje: 2016.