1. Croatia Holmatro Rescue Challenge

1. Croatia Holmatro Rescue Challenge je međunarodno natjecanje vatrogasnih postrojbi u spašavanju u prometu. Svrha natjecanja je razmjena iskustava te usvajanja novih znanja i ostvarivanje bolje suradnje sa djelatnicima zavoda za hitnu medicinu.

 

Motivacija za organizaciju
Tehnologija vozila je posljednjih godina u ubrzanom porastu. Vozila se razvijaju i postaju sve stabilnija i sigurnija, a spašavanje u prometnim nesrećama zahtijeva sve brže, a opet pažljivo spašavanje i prijevoz unesrećenih osoba do bolnice. Obzirom na brojna uvođenja novih tehnologija u automobilskoj industriji prilikom spašavanja u prometu, zadaće vatrogasaca postaju sve složenije i zahtijevaju stalna uvježbavanja i stjecanje novih znanja.
Događaji poput First Croatia Holmatro Rescue Challenge-a pomažu nam da držimo korak s novim tehnologijama i prenosimo nova znanja, a upravo timski pristup stvara okruženje u kojem se ti zahtjevi mogu i ispuniti. Ocjenjivanje ovakvog načina rada od strane međunarodnih i iskusnih sudaca nudi priliku za daljnji razvoj kroz razmjenu iskustava.

Cilj
Glavni cilj First Croatia Holmatro Challenge-a je osigurati sigurno okruženje za razmjenu znanja i iskustva te pokazivanje vještina timova u zapovijedanju mjestom intervencije, tehničkom spašavanju i medicinskoj pomoći uz prisustvo iskusnih međunarodnih sudaca. First Croatian Holmatro Challenge nije natjecanje u tradicionalnom smislu već je prvenstveno obuka s fokusom na spašavanje ljudi iz vozila koja su sudjelovala u prometnoj nesreći kao i stjecanje novih znanja i razmjena iskustva na mjestu koje predstavlja realno moguću prometnu nesreću.

Tko može sudjelovati
Sudjelovati mogu vatrogasne postrojbe iz Republike Hrvatske ili inozemstva. Svi članovi timova moraju biti operativni vatrogasci s važećim liječničkim pregledom i iskustvom u spašavanju u prometnim nesrećama ili biti djelatnici zavoda za hitnu medicinu.

Koncept događaja
Scenarij prometne nesreće je postavljen s jednim ili dva vozila te drugim preprekama gdje se u jednom od vozila nalazi ozlijeđena osoba.
Vozila koja sudjeluju u scenariju mogu biti postavljena na kotačima, na boku ili na krovu. Postavljene prepreke kao što su električni ormari, stabla ili zaštitne ograde otežavaju spašavanje i ne smiju se uklanjati niti pomicati.
Prilikom prijave timova, svaki zapovjednik pojedinog tima izvlači plan scenarija  u zatvorenoj omotnici. Timovi nisu upoznati sa izvučenim scenarijem. Organizator postavlja svaki pojedini scenarij prema planu scenarija kojega je pojedini zapovjednik tima izvukao. Svi članovi pojedinog tima odlaze u prostor za izolaciju 30 minuta prije svoga nastupa.Nakon završetka postavljanja scenarija, tim izlazi iz izolacije te dolazi na poligon. Dolaskom na poligon tim započinje s nastupom.
Svaki vatrogasni tim ima zadatak u vremenu od 20 minuta spasiti unesrećenu osobu iz vozila koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći sukladno izvučenom scenariju i propisanim pravilima spašavanja.
Tim ocjenjuju međunarodni suci te bilježe njihove radnje i postupke. Na osnovu radnji i postupaka tijekom nastupa tim ostvaruje određene bodove. Po završetku događaja timovi, sukladno ostvarenim bodovima, mogu biti rangirani u tri kategorije: zlatna, srebrna i brončana kategorija.
Sigurnost tijekom nastupa uvijek je prioritet. Ne radite ništa što ne biste učinili prilikom stvarne intervencije.


Vrijeme trajanja izvođenja vježbe
Vrijeme za izvođenje vježbe ograničeno je na 20 minuta.
Ovo vrijeme proizlazi iz pravila zlatnog sata prilikom intervencija spašavanja u prometu. Pojam zlatnog sata opisuje vrijeme od trenutka nastanka nesreće do zbrinjavanja unesrećene osobe u bolničkim uvjetima. U pravilu zlatnog sata vrijeme oslobađanja unesrećene osobe iz vozila je 20 minuta.

Oprema na mjestu događaj
Opremu osigurava organizator i sastoji se od opreme koja se nalazi u vatrogasnom tehničkom vozilu i vozilu hitne medicinske pomoći. Dostupni su najnoviji uređaji i alati tvrtke Holmatro. Timovima je dopušteno ponijeti vlastiti ručni alat koji se nalazi u torbicama i džepovima ukoliko je osiguran od slučajnog ispadanja.

Osobna zaštitna oprema
Članovi tima moraju biti opremljeni odgovarajućom osobnom zaštitnom opremom. Preporuča se korištenje dvodijelnog odijela za gašenje požara na otvorenom prostoru sukladno normi HRN EN 15614. Vizir kacige na uobičajenim vatrogasnim kacigama ne smatra se zaštitom za oči, već je potrebno koristiti zaštitne naočale. Vizir kacige može koristiti samo kao zaštita za lice. Osim toga, pri piljenju stakala i ostalim postupcima koji uzrokuju pojavu prašine potrebno je koristiti zaštitnu masku. Preporučuje se zaštita sluha pri određenim radnjama koje stvaraju buku. Obavezno je korištenje zaštitnih rukavica, a ispod kojih se nalaze jednokratne latex rukavice.