Statistika intervencija

Na intervencijama u vremenu od 01.01.2007. do 01.05.2016. godine na intervencijama kojih je bilo 4673 odrađeno je ili utrošeno 27.716,62 sati rada bez ijedne povrede na radu što svakako treba zahvaliti strogom provođenju mjera zaštite na radu.

INTERVENCIJE 1.1.2007. - 01.05.2016 godine
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5/2016 UKUPNO
POŽARI 285 249 225 209 309 328 200 206 199 78 228
TEHNIČKE INTERVENCIJE 149 160 148 181 152 169 265 211 153 46 1634
AKCIDENTI 46 44 33 40 16 24 42 44 49 15 353
OSTALE 62 65 52 51 40 37 43 20 24 4 398
UKUPNO 542 518 458 481 517 558 550 481 425 143 4673

Ukupan trošak intervencija na kojima smo sudjelovali iznosi 11.222.460,24 kuna, a na istima se procjenjuje spašena imovina u iznosu cca. 104.292.570,00 kuna.

 Godina Ukupni trošak intervencija
Uk. trošak na području grada Karlovca
Uk. trošak na području Karlovačke županije
Procij. vrijednost spašene imovine
Spašeni ljudski životi
Br. vatrogasaca na intervencijama
Utrošeno sati rada
 2007  1.012.675,00 699.735,00
312.940,00
17.598.000,00
61
2.100
2.936,00
 2008  1.983.503,10 1.411.665,36
571.837,14
11.056.600,00
65
1.872
1.239,52
 2009  799.731,90 618.050,95
181.680,95
12.336.700,00
48
588
2.003,48
 2010  907.921,79 572.478,16
335.443,63
7.335.000,00
65
1.865
2.166,82
 2011  1.101.530,76 694.901,96
406.628,80
22.945.500,00
41
2.008
2.391,00
 2012  1.458.136,55 1.104.879,45
353.257,10 19.256.700,00
55
2.366
4.045,00
 2013  1.071.153,25 815.260,60
25.892,65
5.007.070,00
26
2.206
2.605,00
 2014  1.706.065,72 1.262.719,82
443.345,90
3.325.500,00
13
2.379
7.119,50
 2015  1.181.742,17 870.132,92
311.609,90
5.431.500,00
19
1.931
3.210,30
 Ukupno:  11.222.460,24 8.049.824,22
2.942.636,07
104.292.570,00
393
17.315
27.716,62