Povijest

Ova je postrojba osnovana stotinu godina nakon osnutka Dobrovoljnog vatrogasnog društva Karlovac, koje je bilo kolijevka iz kojeg se razvila. Kada je donesena odluka o osnivanju 1971. godine, prvi su profesionalni vatrogasci bili upravo članovi tadanjeg DVD-a Karlovac.

Profesionalna vatrogasna radna organizacija pod nazivom: CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA - KARLOVAC, sa sjedištem u Karlovcu, osniva se sa 01.01.1972. godine. Temeljem rješenja o osnivanju, vrše se razgraničenje i preuzimanje imovine od Dobrovoljnog vatrogasnog društva Karlovac, kao i opreme, strojeva potrebnih za intervencije i obuku, dok društvo nastavlja sa radom.

No, preuzeta oprema nije bila dovoljna. Tako se kroz narednih 10 godina, vlastitim sredstvima, sredstvima Skupštine općine Karlovac, Fona za zaštitu od požara općine Karlovac, Sekretarijata narodne obrane općine Karlovac, Osiguravajućeg zavoda "Croatia" karlovac i drugih, vršila popuna sredstava nabavom novih vozila, pumpi za vodu, agregata za struju, radio stanica, i dr.

U drugoj polovici 1991. godine započelo je najteže razdoblje u postojanju Profesionalne vatrogasne jedinice, te se je morala prilagoditi za djelovanje u ratnim uvjetima. Pripadnici Profesionalne jedinice bili su mobilizirani od tadašnjeg Sekretarijata narodne obrane, kasnijeg Ureda za obranu Karlovac, s radnom obavezom. U teškim vremenima stvaranja Hrvatske u Domovinskom ratu vatrogasna postrojba je odrađivala intervencije koje su bile najveće do tada, u izrazito teškim i opasnim uvjetima.

U razdoblju od 1995. do 2000. godine Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca djeluje u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova RH. U tom periodu su svi vatrogasci u Hrvatskoj opremljeni istom zaštitnom opremom, a postrojba dobiva i nekoliko vozila.

Donošenjem novog Zakona o vatrogastvu 2000. godine, ustrojava se Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca, kojoj je osnivač grad Karlovac, te vatrogastvo izlazi iz sastava MUP-a. Reorganizira se poslovanje postrojbe, uvode se nove tehnologije u Vatrogasnom operativnom centru, te se uz svesrdnu pomoć radnika JVP organizira rekonstrukcija i obnavljanje zastarjelog voznog parka.

Osim nabave osobne i skupne zaštitne opreme, te opreme za intervencije, nabavljena su vozila iz programa Vlade RH, te je isporučeno sedam operativnih vozila u periodu od 2005. - 2009. godine.

Od osnutka do današnjeg dana profesionalna je vatrogastvo u Karlovcu doživjelo mnoge promjene. Više o povijesti Javne vatrogasne postrojbe Karlovac možete pročitati u monografiji "Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca - 40 godina" objavljenoj 2011. godine, koju možete preuzeti ovdje.

 

Zapovjednici vatrogasne postrojbe 1971 - 2011

Centar za zaštitu od požara - Karlovac: 1972 - 1982 Komandir NIKOLA TANDARIĆ

Profesionalna vatrogasna jedinica Karlovac: 1983 - 1989 Komandir BERISLAV FOSCHIO

Profesionalna vatrogasna jedinica Karlovac: 1989 - 1990 Komandir SLAVKO LEŠ

Profesionalna vatrogasna jedinica Karlovac: 1990 - 1991 Komandir STJEPAN DOBRINIĆ

Profesionalna vatrogasna jedinica Karlovac: 1991 - 1995 Komandir DRAGUTIN FOSCHIO

Vatrogasna postrojba - MUP: 1996 - 2000 Zapovjednik STJEPAN DOBRINIĆ

Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca: 2000 - 2004 Zapovjednik GORAN FRANKOVIĆ

Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca: 2004 - 2010 Zapovjednik ROBERT HRANILOVIĆ

Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca: 2010 - Zapovjednik MIROSLAV RADE