Usluge

Cjenik usluga JVP Karlovac

Usavršavanje iz područja protupožarne zaštite i minimuma (tzv. "vatrogasni minimum") definirano je Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/1994).

Odobrenje za osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom dobiveno je od Ministarstva unutarnjih poslova, Sektora za vatrogastvo.

Naši iskusni instruktori će za vas u našem prostoru održati zanimljivo teoretsko i praktično predavanje s nizom korisnih savjeta iz prakse. Obratite nam se s povjerenjem na jvp-karlovac@inet.hr