Operativna služba

Djelatnost vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.

JVP je u razdoblju od 01.01.2007. do 01.05.2016. godine sudjelovala na intervencijama gašenja požara, tehničkim intervencijama, akcidentima i ostalim ukupno na 4673 događaja. Ustrojavanjem vatrogasnih postrojbi na području djelovanja smanjuje se postotni udio učešća JVPGK izvan područja odgovornosti kao i zbog potpisivanja ugovora sa naplatom troškova po izvršenoj intervenciji od 2015. godine. Niti u jednom slučaju se nije dogodilo da tražena pomoć od strane JVP nije pružena iako zbog nekih udaljenosti nije mogla biti i maksimalno učinkovita.