Vatrogasno vijeće

Vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće sastavljeno od pet članova:

1.  predstavnik Grada Karlovca - Vlatko Kovačić, predsjednik 

2. predstavnik HVZ - Hrvoje Ostović, član

3. predstavnik VZ Karlovačke županije - Boris Škrtić, član

4. predstavnik VZ Grada Karlovca - Željko Šafar, zamjenik predsjednika

5. predstavnik radnika JVP Karlovac - Denis Buturajac, član

Vatrogasno vijeće upravlja Vatrogasnom postrojbom sukladno Poslovniku o radu Vatrogasnog vijeća