Ustrojstvo

Poslovanje Javne vatrogasne postrojbe provodi se sukladno Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakonu o Ustanovama, Zakonu o radu, Statutu Javne vatrogasne postrojbe i ostalim aktima donesenim temeljem gore navedenih Zakona.

Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca ima 56 zaposlenih na radnim mjestima propisanim Pravilnikom o sistematizaciji i unutarnjoj organizaciji JVP.

Shema ustroja JVP

 

Kvalifikacijska struktura

Trenutna kvalifikacijska struktura zadovoljava potrebe JVP Grada Karlovca sukladno Zakonu o vatrogastvu i  sistematizaciji radnih mjesta do koje se došlo školovanjem postojećeg vatrogasnog kadra. 2007. godine kvalifikacijska struktura nije zadovoljavala u potpunosti potrebe JVP Grada Karlovca zbog Zakona o vatrogastvu a odnosilo se na radna mjesta voditelja vatrogasne grupe i zamjenika zapovjednika smjene za koja je propisana viša stručna sprema.

U sljedećoj tabeli prikazana je kvalifikacijska struktura u 2007. - 2016. godini:

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA
  2007. 2016.
Stručna sprema Broj radnika Broj radnika
VSS 2 8
VŠS 8 5
SSS 43 42
NKV 2 1
Ukupno: 55 56

U sljedećoj tabeli prikazana je dobna struktura u 2007. - 2016. godini:

DOBNA STRUKTURA
2007. 2016.
Godine starosti Broj radnika Godine starosti Broj radnika
do 25 3 do 25 5
26- 30 1 26 - 30 9
31 - 35 8 31 - 35 10
36 - 40 15 36 - 40 1
41 - 45 4 41 - 45 8
46- 50 10 46 - 50 13
51 - 55 8 51 - 55 4
56 i više 6 56 i više 6
Ukupno: 55 Ukupno: 56