Financiranje i proračun

JVP Karlovac se financira iz više izvora tj. temeljem Odluke Vlade o minimalnim financijskim standardima, proračuna Grada karlovca kao Osnivača, vlastitih prihoda od uslužnih djelatnosti, donacija i ostalo. Minimalni standardi od 2007. – 2010. godine su u porastu da bi u istom iznosu od oko 1.000.000,00 kuna u periodu 2011. – 2013. bili smanjeni. Period od 2013.- 2016. godine se zadržava na istoj razini te iznosi oko 7.000.000,00 kuna. Osnivač kroz sve vrijeme prati oscilacije visine decentraliziranih sredstava do 2015. godine kada je proračun na najnižoj granici kao i proračun Grada zbog novog poreza na dohodak te su bile potrebne maksimalne uštede i smanjenje dodataka na plače da proračun bude dostatan za funkcioniranje postrojbe.

Unatoč tome proračun je konsolidiran i konstantan te je svake godine u visini od oko 9.5 do 10 milijuna kuna zahvaljujući vlastitim prihodima i višku vlastitih prihoda prihodovanih nakon 31.12. koja se u sljedećoj godini namjenski utroše.

Osnivač je znatna sredstva ulagao u vatrogasna vozila te je od sedam nabavljenih izvršeno plaćanje šest vozila u ukupnom iznosu od 9.218.902,14 kuna. Preostalo je za plaćanje još jedno vozilo u iznosu od 1.926.348,91 kunu.

PREGLED PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U RAZDOBLJU 2007-2016
  DRŽAVA GRAD VLASTITI I OSTALO REZERVE VIŠAK PRIHODA UKUPNO
2007. 7.109.621,00 985.804,00 663.122,00   262.224,00 9.020.771,00
2008. 7.879.199,00 1.489.243,00 642.315,00   288.258,00 10.299.015,00
2009. 8.293.089,00 895.491,00 579.184,00   553.295,00 10.321.059,00
2010. 8.179.838,00 1.015.307,98 344.765,02   296.213,00 9.836.124,00
2011. 7.864.646,00 1.066.021,00 652.101,00 701.579,00   10.284.347,00
2012. 7.322.540,00 1.519.802,00 687.537,00   185.077,00 9.714.956,00
2013. 6.998.019,00 2.025.451,00 458.031,00   114.405,00 9.595.906,00
2014. 6.998.019,00
2.995.461,00 703.867,00     10.697.347,00
2015. 7.002.818,00 1.397.192,20 674.760,75   184.426,50 9.259.197,45
2016.  7.002.818,00
1.908.582,00 874.927,00   113.823,00 10.031.050,00