Tim za spašavanje

Tim se sastoji od šest vatrogasaca koji moraju biti operativni članovi vatrogasne postrojbe koji imaju iskustva u području spašavanja u prometu.

Članovi tima:

Zapovjednik intervencije
Zapovjednik intervencije provodi izviđanje i vrši procjenu ugroženosti. Na osnovu ozljeda unesrećene osobe određuje taktički nastup spašavanja. Brine o sigurnosti svih sudionika. Nadgleda tijek spašavanja te daje daljne upute članovima tima o fazama spašavanja.


.

Bolničar
Bolničar je odgovoran za održavanje vitalnih funkcija unesrećene osobe. Poželjno je da se nalazi u vozilu s unesrećenom osobom nakon što je vozilo stabilizirano. O zdravstvenom stanju unesrećene osobe kontinuirano izvješćuje zapovjednika intervencije.SMJERNICE  I PROTOKOL ZBRINJAVANJA UNESREĆENE OSOBE (ITLS):

1.    Procjena mjesta događaja (osobna sigurnost,zaštitna oprema,broj žrtava,mehanizam nastanka ozljede,dodatni resursi-oprema ili timovi)
2.    Početna procjena (opći dojam,stanje svijesti - AVPU,A-airway, B-breathing, C-circulation)
3.    Brzi trauma pregled žrtve u vozilu + sample anamneza
4.    Imobilizacija i izvlačenje žrtve na dugoj dasci
5.    Fiksacija remenjem na dugoj dasci
6.    završno zbrinjavanje
Dopušteno: davanje kisika (boca (ne otvarati) i maska za kisik), schanzov ovratnik, torba sa zavojnim materijalom, torba sa opremom za reanimaciju, imobilizacijska sredstva (daska i remenja, bočni fiksatori za glavu i trake)


Tim za sigurnost
Ovaj tim se sastoji od dvoje vatrogasaca: vatrogasac 1 (safety 1) i vatrogasac 2 (safety 2). Oni su odgovorni za osiguranje i stabilizaciju vozila i prepreka koje su sudjelovale u nesreći. Sva vozila i prepreke moraju biti osigurane i stabilizirane na način da unesrećeni te ostatak tima ne budu ugroženi. Tim stalno provjerava sigurnosne mjere i po potrebi pruža podršku ostalim članovima tima. Tijekom korištenja alata osiguravaju da se koristi sva zaštitna oprema koja štiti od mehaničkih i drugih ozljeda.Tim za alat
Ovaj tim se sastoji od dvoje vatrogasaca: vatrogasac 1 (tool 1) i vatrogasac 2 (tool 2). Upravljaju  hidrauličnim alatom i svom opremom potrebnom za stvaranje prostora za spašavanje. Tim je u stalnom kontaktu s bolničarem i daje informacije cijelom timu prije izvođenja radnji.

STRATEGIJA SPAŠAVANJA U PROMETNIM NESREĆAMA
1. Izviđanje i procjena ugroženosti
2. Stabilizacija vozila i početni pristup
3. Izrada prostora za spašavanje
4. Manipulacija staklima
5. Potpuni pristup
6. Imobilizacija i spašavanje osobe iz vozila