Odluka o odabiru ponude br 05-2017 BV, ''UREĐIVANJE PROSTORA U OBJEKTU U PRODUŽETKU GARAŽE U KRUGU VATROGASNOG CENTRA''

06.11.2017

Odluka o odabiru ponude br 05-2017 BV ''UREĐIVANJE PROSTORA U OBJEKTU U PRODUŽETKU GARAŽE U KRUGU VATROGASNOG CENTRA''