Sukob interesa

„Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11, 83/13, 143/13) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Javna vatrogasna postrojba ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).“