Sukob interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukob interesa opisan je člancima 75. - 83. Zakona o javnoj nabavi. Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod:

Sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).