Upravno vijeće

Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće JVP Karlovac sastoji se od pet članova od kojih tri člana imenuje Osnivač - Grad Karlovac, a dva člana se imenuju iz redova zaposlenih. Mandat članova traje četiri godine. Upravno vijeće djeluje sukladno Poslovniku za rad Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća izabrani u mandatu 2017. - 2021.:

1. Sanja Sila - predsjednica;

2. Josip Obranović - član;

3. Tomislav Muić - član;

4. Denis Buturajac - član;

5. Ivica Čujko - član.

Tajnikom Upravnog vijeća imenovan je Željko Pakšec.