Pristup informacijama

Službenica za informiranje

Kristina Pavković, mag.oec.
Voditeljica javne nabave i općih i kadrovskih poslova

Gažanski trg 11
tel. 047/ 611-037
e-mail: jvp-karlovac@inet.hr