Poziv za dostavu ponuda: Motorni benzin, dizel gorivo i ukapljeni naftni plin (UNP) u bocama za 2019. g.

05.12.2018

Poziv za dostavu ponuda: Motorni benzin, dizel gorivo i ukapljeni naftni plin (UNP) u bocama za 2019.g. 

Odluka o odabiru ponude